Fast pris, garantert resultat

Hos meg får du en fast pris, med en garanti. Du skal alltid gå inn i prosjektet med åpne øyne, og du skal aldri betale mer enn avtalt.

Se typiske priser i oversikten over tjenester, eller les videre om hvordan fast pris og garanti vil fungere i praksis:

Du får en fast pris, ikke et estimat

Jeg har ingen timespris lenger.

Fra meg får du en fast pris for et garantert resultat.

Det betyr at:

Hva koster det?

Så mye dere vil.

Å lage en nettside koster 1600,- i året for Squarespace, eller titalls millioner for et spesialisert team som involverer hele organisasjonen og utformer profesjonelt skrevet innhold, unikt og gjennomtestet design, og skreddersydde funksjoner tilpasset akkurat deres sekretariat.

Å koordinere aktivister kan gjøres for 0,- med Messenger og et felles Google Sheet. Eller dere kan bruke 500 000,- på å gi aktivistene en app med kartvisning av hvor de skal og hvor andre har vært, med data og personinformasjon trygt i egne systemer.

Hvor mye bør akkurat dere sette av? Det finner vi ut sammen:

Hvordan finner vi prisen for et prosjekt?

For små prosjekter er det gjerne en kort prosess å finne ut om det er verdt det, men for store prosjekter legger vi mer krutt i det:

Først:

  1. Klargjør vi hva målet deres er
  2. Så regner vi målet om til penger: Hvor mye er det ansvarlig for dere å bruke på å nå dette målet?
  3. Fra den summen definerer vi en til tre prisnivåer dere ønsker tilbud på
  4. Til slutt beskriver jeg hva jeg kan garantere for de ulike prisnivåene, i et tilbud.

Er dere fornøyd med tilbudet, så kjører vi på.

Er prisen høyere enn det smaker, så stopper vi prosjektet på best mulig tidspunkt: Før det i det hele tatt kom i gang.

Eksempel: Et prosjekt i millionklassen

Si at dere vil at vanlige medlemmer skal få med seg det som diskuteres og vedtas i formelle møter som landsstyret og landsmøtet, og vil lage en løsning som gjør det mulig å følge voteringene og innleggene, helst live.

Først spør vi hva dere vil oppnå med prosjektet?

Kanskje dere håper at det vil øke aktiviteten i organisasjonen, og gjøre at medlemmer forblir medlemmer lenger.

Så spør vi hvor mye er det ansvarlig for dere å bruke på å nå målet?

Har dere 500 000 medlemmer og en omsetning på 200 millioner bør dere sannsynlig legge mer penger i å aktivisere medlemmene enn om dere har tusen medlemmer og en omsetning på 200 000,-.

Jeg hjelper dere regne ut en pengesum, og en risikoprofil.

Kanskje vi kommer til at med løsningen håper vi at flere medlemmer blir aktive, forbli medlemmer lenger, og at vi øker aktiviteten i organisasjonen med 5% — men at det er stor usikkerhet, så vi sier det er sannsynlig at det ligger mellom 1% og 10%. Med en eksempelvis omsetning på 20 millioner, gir det en antatt gevinst på mellom 200k og 2 millioner.

Så setter vi oss ned og finner en, to, eller tre, prisnivåer dere ønsker å få et tilbud på. Kanskje 200k, 500k og en million.

Deretter bruker jeg min kompetanse og tenker: Hvordan kan jeg oppnå det dere ønsker? Hva er jeg villig til å garantere for de ulike prisnivåene? Hvordan skiller en løsning for 200k seg fra en løsning til en million?

Til slutt får dere tilbudene. Da kan dere velge med åpne øyne hva dere er villig til å betale for hvilken garanti og hvilket resultat. Kanskje frister 200 000-tilbudet mest - selv om vi da går for en enkel løsning, og garantien er svakere. Eller kanskje dere vil betale 1 000 000 for å få et mer ambisiøst resultat og en bedre garanti.

Uansett hva dere velger, er prisen fast. Dere betaler aldri mer, og dere får det resultatet jeg har garantert.

Garantert resultat

For små prosjekter eller rådgivningstjenester garanterer jeg nesten alltid at dere er 100% fornøyd. Er dere ikke fornøyd fortsetter jeg å jobbe til dere blir det, eller dere får pengene tilbake.

For store prosjekter finner vi en garanti jeg tør stå inne for, for den prisen dere er villig til å betale. Tar jeg mye av risikoen, så vil også prisen være høyere. Tar dere mer av risikoen i prosjektet, vil prisen være lavere.

Eksempler på garantier:

Garantiene tilpasses deres prosjekt, og vi finner ut av dem sammen. Jeg kommer til å spørre hva som gjør dere usikre, og hva jeg kan garantere for å gi dere trygghet på at pengene dere bruker vil komme organisasjonen til gode.

Så må jeg selvsagt også se hva jeg selv er villig til å garantere for budsjettet.

Vil du ha et tilbud?

Ta kontakt eller se tjenestene jeg levererer.

Spørsmål og svar

Hvorfor ikke betalt per time?

Et hjertesukk: Prising per time er galskap.

De fleste byråer priser per time. Jeg har gjort det selv, mange ganger. Det er så enkelt for byrået, for all risiko dyttes over på deg som er kunde:

De gir totalestimater, ikke totalpriser. De garanterer kun å sette av tid i kalenderen, de garanterer ikke at du blir fornøyd eller at målene nås. Når budsjettet er brukt opp stopper arbeidet.

Er dere ikke i land må du ut med mer penger, gjerne basert på et nytt estimat.

Resultatet? Førstegangskjøpere mister kontrollen, og bruker mer penger enn de ønsket. Pengene går fra noe annet som kanskje var viktigere, som utstyr til de frivillige.

Andregangskjøpere har fått "innkjøpskompetanse", og er blitt kontrollfriker. "Hva bruker de tid på nå da?" Møtene du betaler for per time går til å snakke om timer og budsjett. Konsulentene må stoppe arbeidsflyten for å spørre kontrollfriken om man skal gjøre A eller B. Arbeidet blir detaljkontrollert, mindre effektivt, og ironisk nok, dyrere.

For byråene gir timepris rare incentiver: Om de jobber tregt, tjener de mer penger. Om de er effektive, taper de penger.

Ingen byråer svindler deg bevisst, men de byråene som gjør det godt har valgt arbeidsmetoder som virker nyttige, og hvor timene flyr: Workshops med mange deltakere. Prosesser med mange møter. Valg av kodebase som krever et fullt team av en backender, en frontender, og en prosjektleder. En produkteier som lar kunden bestemme, selv om det betyr å gjøre noe som blir fryktelig mye dyrere enn alternativet: ("Det er ikke mine penger.") Effektive og erfarne konsulenter erstattes med juniorer "nå som det vanskelige er unnagjort".

Virkelig erfarne kjøpere blir til slutt rutinerte kontrollfriker, og klarer prioritere underveis, kutte i tide, insistere på et erfarent team, og komme i mål på budsjett. Det krever at man forstår design, og utvikling. Det krever at man tar kontroll over prosessen, og det krever at man vet hvilke folk som er de rette å jobbe med. Det tar årevis å mestre, og på veien går det galt, igjen og igjen.

Dere har ikke råd til å ta stor risiko. Dere har ikke et budsjett som kan sprenges, og dere har ikke råd til å kaste bort tid og penger på prosjekter som ikke kommer i land.

For dere er timepris galskap.

Når er timepris rett?

Ønsker dere egentlig en ansatt, som dere kan styre selv, så kan timepris være rett. Da er det dere som bestemmer alt hva personen skal gjøre, og dere som tar risikoen på hvor lang tid det tar og om man kommer i mål eller ei.

Hva med "scope creep"?

Scope creep er vanlig: Man får nye idéer underveis, og legger til mer, og mer, arbeid i prosjektet.

Har dere hyret inn meg så betaler dere for at jeg bruker min kompetanse til å velge hva vi bør gjøre for å nå målene deres. Det betyr at det er jeg som styrer selve utførelsen av prosjektet, og jeg som velger om noe skal inn eller ut av scope.

Deres kontroll kommer gjennom garantien vi har signert. Er dere misfornøyd vil dere alltid kunne avslutte prosjektet, og få hele eller deler av summen tilbake.

Er idéen god, og oppnår målene på en bedre måte, så kjører vi på! Er idéen betydelig mer jobb for samme resultat, løser et annet problem enn det vi prøver løse, eller jeg ikke har tro på at det vil fungere, så vil den bli satt på vent og kan plukkes opp igjen etter at prosjektet er levert.

Jobber du "smidig"?

Ja.

Fordi vi priser ut ifra målet vi skal nå og garantien jeg har gitt, og ikke oppgavene som skal gjøres, så står vi også fritt til å justere oppgavene på smidig vis mens vi jobber.

Grunnlaget i "smidig" metodikk er å justere arbeidet underveis som prosjektet utvikler seg, i stedet for å planlegge alt fra start.

Smidig arbeid skjer gjerne i flere runder ("iterasjoner"), med mindre endringer som lanseres hyppig. Det er den beste måten å fortløpende se om vi har nådd målene våre, og er derfor nesten alltid slik jeg jobber.

Derfor lager vi ikke en stor "kravspesifikasjon" på forhånd. (De oppgavene man tror bør gjøres på starten er nesten aldri de samme man ser må gjøres når man er i gang).

Det som gir dere kontroll er garantien jeg har signert på, ikke en lang liste med forhåndsdefinerte krav. Klarer jeg ikke gjøre dere fornøyd, taper jeg penger og tid.

Hvor ligger du prismessig?

Jeg er ikke alltid den billigste i markedet.

Dere bør alltid gå ut og se hvilke priser dere får, og sjekke hvem som føles rett å jobbe med. Se konkurrenter jeg anbefaler

Får dere et lavere tilbud vil jeg dere skal sjekke om det er en pris for et garantert resultat, eller et "estimat". Spør dem gjerne hva som skjer om pengene er brukt opp og dere ikke er i mål eller ikke er fornøyd.

Gir byrået garantier, og dere for eksempel kan få pengene igjen om dere ikke er fornøyd, så kjør på med det lavere tilbudet. Blir dere misfornøyd kan dere alltids komme tilbake til meg siden.

Med timepris, kunne vi ikke fått flere timer for budsjettet?

Jo, men timer brukt er ikke målet deres.

Først det åpenbare: Med fastpris og garanti tar jeg risikoen på om estimatene mine holder. Dere betaler for den tryggheten i prisen. Har jeg estimert rett ville dere fått flere timer for budsjettet på timepris. Har jeg estimert feil, og ting tar lenger tid, ville dere fått færre timer på timepris.

Uansett tror jeg dere vil få mer resultat for pengene hos meg. Ikke fordi dere får flere timer for pengene, men fordi dere får mer per time.

Hvordan kan jeg skape mer resultat på færre timer? Med design, utvikling, og organisasjonsforståelse i samme hode bruker vi mindre tid på koordinering og kommunikasjon. Valgene jeg tar som designer kan alltid gjennomføres av meg som utvikler, og mens jeg utvikler kan jeg ta gode designvalg uten å stoppe opp for å be om avklaringer fra designeren. Ingenting må tolkes gjennom en kundeansvarlig eller prosjektleder - du får alltid snakke rett med den som gjør jobben. Med erfaring om hva som fungerer og en prosess for å sikre at vi løser rett problem kaster vi mindre tid bort på oppgaver som ikke fører noe sted. Alt i alt er jeg effektiv.

Å jobbe med resultatet i fokus, og en garanti som ris bak speilet, gjør også at jeg og dere har samme mål: Mest mulig effekt på kortest mulig tid. Når jeg jobbet på timer prøvde jeg selvsagt også nå målet, men i bakhodet lå det alltid en stemme som minnet meg på at om jeg ikke også klarte bruke opp timene så ville det bli vrient å betale huslånet neste måned. Med fastpris tar vi bedre valg underveis i prosjektet enn vi ville gjort ellers.

Om du ikke er overbevist, og vil jobbe på timer, så ta kontakt med andre byråer og prøv dem ut en periode. Send meg gjerne en e-post om dere har funnet noen som er skikkelig gode, som jeg kan anbefale for kunder jeg ikke har mulighet til å hjelpe selv. Jeg har en liste over gode konkurrenter.

Budsjettet er fast, hva kan vi få til for det?

Noen ganger har dere et fast budsjett fra før, kanskje penger dere har fått fra statsbudsjettet til å gjøre akkurat denne jobben.

Da er det ekstra viktig å vite at dere får et garantert resultat for pengene. Er pengene brukt opp, er det ikke mer.

Det eneste dette forandrer for min prosess er at vi allerede vet hvor mye det er ansvarlig for dere å bruke på problemet. Alt annet blir det samme: Vi må finne ut hva dere ønsker oppnå, og jeg må komme med tilbud på hva jeg kan garantere for pengene vi har til rådighet.

Vi har fått et tilbud fra noen andre. Kan du se over?

Ja. Book en strategiprat med meg, så ser vi over det sammen.


Phew, det var mye tekst! Hva gjør jeg nå?

Lyst til å jobbe med meg? Ta kontakt

Usikker? Les referansene